Om WiNOm WiN Sverige


WiN är en förening med kvinnor vars främsta mål är att ge allmänheten en objektiv och saklig insikt i kärnkraft- avfall- och strålningsfrågor.


WiNs medlemmar arbetar inom kärnenergi, utbildning/forskning- såväl som inom sjukvård och övriga tillämpningar av strålning.


WiN vill framhäva och stödja kvinnors roll i arbetet genom att stärka sitt eget kunnande samt att informera allmänheten om kärnkraftens och strålningens fördelar och nackdelar.


Stadgar för WiN SverigeVad gör WiN?


Medlemmarna håller föredrag, diskuterar och utbyter information i ämnen som

t ex strålning, radioaktivitet och hälsorisker, medicinsk strålning, kärnkraftens säkerhet, kärnavfall, kärnkraft och miljö, uranbrytning, strålskydd och utveckling av ett uthålligt energisystem.Historik


WiN grundades formellt i Zurich i November 1992. Året efter annordnades den första årliga konferensen i Paris. Sedan dess har antalet länder med egna föreningar växt stadigt.


WiN Global genom tiderna


In English


If you want information about WiN Sweden in English, please send an e-mail to:

 info@winsverige.se

We will then contact you for more information!
Vill du ha mer information om WiN?


Välkommen att kontakta oss!

info@winsverige.se


Ordförande: Anna Nyström, ordforande@winsverige.se


Vice ordförande: Elisabet Blom


Ordinarie ledamot: Linda Bergqvist


Ordinarie ledamot: Kristina Olsson


Ordinarie ledamot: Lena Wermelin


Ordinarie ledamot: Inta Mårtensson


Ordinarie ledamot: Lotta Nedar


Suppleant: Petra Olsson


Suppleant: Johanna Svahn


Frågor som rör ditt medlemsskap, t ex adressändring, nytt jobb eller pensionering: matrikel@winsverige.se


Har du någon annan fråga som är direkt riktad till någon så kan du kontakta ordförande: ordforande@winsverige.se


WiN Global


WiN Global har för närvarande runt 4 500 medlemmar i ca 105 länder. Totalt finns ca 25 000 medlemmar i nationella WiN-nätverk runt om i världen.


win-global.orgWin Europe


Women In Nuclear Europe är en organisation grundad i Frankrike med huvudkvarter i Paris. WiN Sverige är en del av WiN Europe.


win-europe.org