Externa länkar


Branschorganisationer


Analysgruppen

Jobba med kärnkraft

Energiforsk

Svensk Energi

SKS Sveriges Kärntekniska sällskap

YG Young Generation

Svensk förening för radiofysik

SFNM Svensk förening för nucleärmedicin

SFEN

Société Française d'Energie Nucléaire (association)Internationella organisationer


ENS European Nuclear Society

FORATOM

IAEA International Atomic Energy Agency

WNA World Nuclear Association

WNN World Nuclear NewsMiljö- och klimatfrågor


Greenpeace

Miljö- och energidepartementet

MFK Miljövänner för kärnkraft

Folkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen

Nukleära anläggningar (Sverige)


Barsebäck

Vattenfall - Forsmarks Kraftgrupp AB

Vattenfall - Ringhals

OKG

SKB Svensk Kärnbränslehantering AB

SVAFO

Studsvik

WestinghouseForskning och utbildning


ANItA  Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future

KSU Kärnkraftsäkerhet och Utbildning

SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum

ESS European Spallation Source

Maxlab
Svenska myndigheter


SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Kärnavfallsrådet

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet