Bli medlem

Medlemskap i WiN är kostandsfritt och medför inga förpliktelser.


Genom att bli medlem accepterar du följande:

Jag accepterar härmed att informationen jag lämnar till WiN i Sverige kommer att sparas och kan användas av WiN Sverige för att kontakta mig i framtiden eller skicka relevant information. Dina uppgifter delas bara inom WiNs Sverige.  Du kan enkel avsluta ditt medlemskap genom att meddela matrikel@winsverige.se


För information:
Under vintern 2022 bildades föreningen Kvalitativ Kärnavfallsinformation - KKI - för att sakligt  genomlysa kärnavfallsfrågan och informera om civil kärnkraft och slutförvaring av radioaktivt avfall, samt dess påverkan på människor och miljö. KKI består av Svenska Ekomodernisterna, Women in Nuclear Sverige (WiN) och Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS). Genom SSM har KKI beviljats statligt stöd för att delta i och arbeta med nationella och internationella frågor avseende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.


Din ansökan behandlas av styrelsen som sedan tar kontakt med dig.


Välkommen med din ansökan!


För att bli medlem i WiN Global. Anmäl dig här:


https://www.win-global.org/join


 
 
 
 
 
Oskarshamn
Forsmark
Ringhals
Studsvik
Stockholm
Skåne
Västerås
Göteborg