Om WiN

Nibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia

 

Women in Nuclear

Nätverk för yrkesverksamma inom nukleär verksamhet

 

 

Om WiN Sverige

 

WiN är en förening med kvinnor vars främsta mål är att ge allmänheten en objektiv och saklig insikt i kärnkraft- avfall- och strålningsfrågor.

 

WiNs medlemmar arbetar inom kärnenergi, utbildning/forskning- såväl som inom sjukvård och övriga tillämpningar av strålning.

 

WiN vill framhäva och stödja kvinnors roll i arbetet genom att stärka sitt eget kunnande samt att informera allmänheten om kärnkraftens och strålningens fördelar och nackdelar.

 

Stadgar för WiN Sverige

 

 

Vad gör WiN?

 

Medlemmarna håller föredrag, diskuterar och utbyter information i ämnen som

t ex strålning, radioaktivitet och hälsorisker, medicinsk strålning, kärnkraftens säkerhet, kärnavfall, kärnkraft och miljö, uranbrytning, strålskydd och utveckling av ett uthålligt energisystem.

 

 

Historik

 

WiN grundades formellt i Zurich i November 1992. Året efter annordnades den första årliga konferensen i Paris. Sedan dess har antalet länder med egna föreningar växt stadigt.

 

WiN Global genom tiderna

 

In English

 

If you want information about WiN Sweden in English, please send an e-mail to:

info@winsverige.se

We will then contact you for more information!

 

 

 

 

WiN Global

 

WiN Global har för närvarande runt 4 500 medlemmar i ca 105 länder. Totalt finns ca 25 000 medlemmar i nationella WiN-nätverk runt om i världen.

 

win-global.org

 

 

Win Europe

 

Women In Nuclear Europe är en organisation grundad i Frankrike med huvudkvarter i Paris. WiN Sverige är en del av WiN Europe.

 

win-europe.org

Vill du ha mer information om WiN?

 

Välkommen att kontakta oss!

info@winsverige.se

 

Ordförande: Martina Sturek, ordforande@winsverige.se

 

Vice ordförande/sekreterare: Emma Yazdani

 

Vice ordförande/ Internationella kontakter: Regina Schmocker

 

Ordinarie ledamot/Sekreterare: Susanna Sandgren

 

Ordinarie ledamot/medlemsansvarig: Liselotte Ekström

 

Kassör: Annika Bohm

 

Ordinarie ledamot: Helen Bigun

 

Ordinarie ledamot: Cecilia Nilsson

 

Ordinarie ledamot: Banafshe Behrooz

 

Suppleant: Linda Heisar

 

Suppleant: Inta Mårtensson

 

Frågor som rör ditt medlemsskap, t ex adressändring, nytt jobb eller pensionering: matrikel@winsverige.se

 

Har du någon annan fråga som är direkt riktad till någon så kan du kontakta ordförande: ordforande@winsverige.se

 

winsverige@winsverige.se

 

Facebook

 

LinkedIn