Externa länkar

Nibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia

 

Women in Nuclear

Nätverk för yrkesverksamma inom nukleär verksamhet

 

Nukleära anläggningar (Sverige)

 

Barsebäck

Vattenfall - Forsmarks Kraftgrupp AB

Vattenfall - Ringhals

OKG

SKB Svensk Kärnbränslehantering AB

SVAFO

Studsvik

Westinghouse

 

 

Forskning och utbildning

 

KSU Kärnkraftsäkerhet och Utbildning

SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum

ESS European Spallation Source

Maxlab

 

 

 

Svenska myndigheter

 

SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Kärnavfallsrådet

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

Branschorganisationer

 

Analysgruppen

Jobba med kärnkraft

Energiforsk

Svensk Energi

SKS Sveriges Kärntekniska sällskap

YG Young Generation

Svensk förening för radiofysik

SFNM Svensk förening för nucleärmedicin

SFEN

Société Française d'Energie Nucléaire (association)

 

 

Internationella organisationer

 

ENS European Nuclear Society

FORATOM

IAEA International Atomic Energy Agency

WNA World Nuclear Association

WNN World Nuclear News

 

 

Miljö- och klimatfrågor

 

Greenpeace

Miljö- och energidepartementet

MFK Miljövänner för kärnkraft

Folkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen

 

 

 

 

winsverige@winsverige.se

 

Facebook

 

LinkedIn